Inicjatywa cBHP

Przy tworzeniu inicjatywy cyfrowego BHP przyświecała nam jedna myśl - jak najbardziej zminimalizować jedno z największych i w dużym stopniu nieuświadomionych zagrożeń przed którymi stoją dziś polskie przedsiębiorstwa.

Ryzyko cybernetyczne jest nadal niedoceniane w Polsce - w raportach plasuje się dopiero w drugiej dziesiątce, a jedynie ok. 17% firm jest ubezpieczona od cyber ryzyk. Tymczasem co roku liczba cyberataków rośnie, a liczne badania i przykłady pokazują, że człowiek jest w tym procesie najsłabszym ogniwem.

W połączeniu z niewystarczającą ochroną technologiczną przedsiębiorstwa są codziennie narażone na straty znacznie przewyższające te spowodowane przez “tradycyjne” ryzyka.
„Przez ostatnie lata technologia zmieniła nasze życia nie do poznania. Ta cyfrowa rewolucja trwa nadal dla każdego z nas, każdego dnia. Inicjatywa cBHP powstała, by zapewnić przedsiębiorcom bezpieczną podróż i otworzyć drogę do bezpiecznego wirtualnego świata.”

Wojciech Gołębiowski, Dyrektor Zarządzający Veronym

„Po raz pierwszy incydenty cybernetyczne (39%) wskazywane są jako najważniejsze ryzyko biznesowe na świecie – tak wynika z dziewiątej edycji Barometru Ryzyk Allianz 2020. Cyberprzestępczość wyprzedza tym samym do tej pory najczęściej wskazywane ryzyko jakim są przerwy w działalności gospodarczej (37%).

W ostatnich latach i miesiącach świadomość zagrożenia cybernetycznego istotnie wzrosła, właściwą odpowiedzią na wzrost ryzyka jest w teorii zarządzania przedsiębiorstwem najpierw wzmocnienie zabezpieczeń fizycznych, a potem przeniesienie ryzyka o charakterze katastroficznym do ubezpieczyciela. Te teoretyczne zalecenia wdraża wspólne przedsięwzięcie PWS Konstanta i Veronym – idea jest prosta jeśli zawiedzie najlepsze zabezpieczenie technologiczne pozostaje ochrona ubezpieczeniowa!”

dr Adam H. Pustelnik, Wiceprezes Zarządu PWS Konstanta