Informacja o ochronie danych

W ramach korzystania z niniejszej strony internetowej przetwarzamy Państwa dane osobowe, działając jako ich administrator. Dane te są przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia wyznaczonych celów i zobowiązań prawnych. Poniżej przedstawiamy informacje o tym, jakie dane będą przetwarzane, o sposobie ich przetwarzania oraz prawach, jakie przysługują Państwu w tym zakresie.

Zgodnie z art. 4 pkt. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) dane osobowe oznaczają wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Dane kontaktowe administratora

Niniejsza informacja o ochronie danych dotyczy przetwarzania danych na naszej stronie internetowej https://www.veronym.com/.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

E-Mail: legal@veronym.com

Telefon: +49 0174 6858179

Odwiedziny na stronie internetowej

Po wejściu na naszą stronę (www.veronym.com) automatycznie zapisywane są logi (tzw. pliki dziennika serwera). Ponadto gromadzone są wszystkie inne dane osobowe, które zostaną przez Państwa podane. Dane zarejestrowane podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej obejmują:

 • Państwa adres IP
 • stronę internetową, z której Państwo wchodzą
 • strony, które Państwo klikają, a także
 • godzinę wywołania strony
 • nazwę i wersję przeglądarki internetowej,

-system operacyjny urządzenia końcowego,

 • ilość danych i czas trwania transmisji danych,
 • oraz nazwę domeny dostawcy usług internetowych.

Z przetwarzanego adresu IP i innych informacji zawartych w pliku dziennika serwera nie możemy wyciągnąć żadnych bezpośrednich wniosków dotyczących Państwa tożsamości.

Przetwarzanie tych informacji odbywa się w celach technicznych i administracyjnych związanych z konfiguracją połączenia oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności naszej strony internetowej oraz w celu umożliwienia śledzenia ewentualnych nielegalnych ataków na nią.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes wynika ze wspomnianego wyżej bezpieczeństwa i konieczności bezproblemowego udostępniania naszej strony internetowej.

Przechowujemy te dane tymczasowo na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO). Naszym uzasadnionym interesem jest osiągnięcie celów opisanych powyżej.

Dane są usuwane, jeśli nie są już potrzebne do powyższych celów. Pliki dziennika serwera zostaną usunięte najpóźniej po 80 dniach.

Ciasteczka

Aby nasza strona była przyjazna dla użytkownika i optymalnie odpowiadała Państwa potrzebom, używamy tzw. „ciasteczek” (cookies). Cookies to małe pliki tekstowe, które są przesyłane z serwera strony internetowej na dysk twardy. To automatycznie daje nam pewne dane, takie jak: adres IP, używana przeglądarka, system operacyjny i połączenie internetowe. Nie oznacza to jednak, że dzięki tym danym możemy poznać Państwa tożsamość.

Z jednej strony cookies ułatwiają korzystanie z naszej strony internetowej. Na przykład używamy tzw. ciasteczek sesyjnych, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony na naszej stronie internetowej. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu strony. Z drugiej strony używamy cookies, aby statystycznie rejestrować ruch na naszej stronie i analizować ją w celu optymalizacji naszej oferty. Przy kolejnej Państwa wizycie na naszej stronie cookies pozwalają nam automatycznie rozpoznać, że już Państwo na niej byli.

Dane przetwarzane za pomocą cookies są niezbędne do wymienionych celów, aby chronić nasze uzasadnione interesy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Można także przeglądać naszą stronę bez cookies. Przeglądarki internetowe są zazwyczaj ustawione na akceptowanie plików cookie.

Pliki cookie są zapisywane na Państwa komputerze i stąd przesyłane na naszą stronę. Dlatego jako użytkownik mają Państwo pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie.

Można skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby żadne pliki cookie nie były zachowywane na komputerze lub zawsze pojawiała się podpowiedź przed utworzeniem nowego pliku cookie. Już zapisane cookies można usunąć w dowolnym momencie. Można to również zrobić automatycznie.

Jednak całkowite wyłączenie plików cookie prowadzi do tego, że nie można korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Google używa plików cookie.

Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z naszej strony internetowej (np. IP komputera, czas dostępu, adres URL strony odsyłającej oraz informacje o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym) są zazwyczaj przesyłane na serwery Google w USA i tam przetwarzane ,

Google jest certyfikowany w ramach umowy o ochronie prywatności, która zapewnia zgodność z europejskim prawodawstwem dotyczącym ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Korzystanie z Google Analytics leży w zakresie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. d RODO) dotyczących analizy i optymalizacji naszej oferty internetowej, a także ekonomicznego jej funkcjonowania. Dlatego też Google przetwarza te informacje w naszym imieniu w celu analizy ruchu na stronie, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie i dostarczania nam innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i internetu w celu badania rynku i dostosowywania strony internetowej,

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych, aby korzystać z Google Analytics. Dzięki tej umowie Google zapewnia, że przetwarza dane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i zapewnia ochronę praw osób, których dane dotyczą.

Korzystamy tylko z Google Analytics z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach sygnatariuszy Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i tam skracany. Adres IP nie jest łączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google.

Universal Analytics Google z identyfikatorem użytkownika nie jest przez nas używany.

Dane użytkownika zebrane za pomocą plików cookie są automatycznie usuwane po 14 miesiącach.

Można zapobiec instalacji plików cookie, ustawiając odpowiednio oprogramowanie przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje strony internetowej będą mogły być w pełni wykorzystane.

Ponadto można uniemożliwić gromadzenie wygenerowanych plików cookie i danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki. Jest to możliwe pod następującym linkiem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Jako alternatywę dla dodatku do przeglądarki można uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając ten link (wstawić link klikalny). Zostanie ustawiony plik cookie umożliwiający rezygnację z gromadzenia danych w przyszłości podczas odwiedzin niniejszej witryny.

Plik cookie rezygnacji jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest przechowywany na Państwa urządzeniu. Jeśli usuną Państwo pliki cookie w tej przeglądarce, to należy zresetować plik cookie rezygnacji.hz7

Więcej informacji na temat prywatności związanych z Google Analytics można znaleźć w Centrum pomocy Google Analytics pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl20.

Informacje na temat wykorzystania danych przez Google znajdują się w ich politykę ochrony danych osobowych https://policies.google.com/privacy.

Hotjar

Wykorzystujemy Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować naszą stronę. Hotjar przechowuje informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Hotjar ma umowny zakaz sprzedaży jakichkolwiek danych zebranych w naszym imieniu. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji "about Hotjar" na stronie wsparcia technicznego Hotjar.

Przesyłanie danych

Zebrane przez nas dane zasadniczo są przesyłane tylko wtedy, gdy:

udzielili Państwo na to wyraźnej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO;

przesłanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO jest konieczne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i brak jest podstaw, aby zakładać, że Państwa interes w nieprzesyłaniu danych na charakter nadrzędny;

zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 zdanie 1 lit. c RODO jesteśmy prawnie zobowiązani do przesłania danych lub

jest to prawnie dopuszczalne i zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO konieczne do realizacji stosunków umownych z Państwem lub do realizacji środków przed zawarciem umowy, które są realizowane na Państwa życzenie.

Część przetwarzania danych może wykonać nasz dostawca usług. Oprócz dostawców usług wymienionych w niniejszej inormacji, mogą to być między innymi centra danych, które prowadzą naszą stronę internetową i bazy danych, dostawcy usług IT, którzy utrzymują nasze systemy, oraz firmy konsultingowe. Jeśli przekażemy dane naszym dostawcom usług, mogą oni wykorzystywać dane tylko do realizacji swoich zadań. Dostawcy usług zostali starannie dobrani i udzielono im zlecenia. Są oni umownie związani naszymi instrukcjami, posiadają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą i są przez nas regularnie kontrolowani.

Ponadto dane mogą zostać przesłane w związku z zapytaniami urzędowymi, nakazami sądowymi i postępowaniami sądowymi, jeśli jest to konieczne do dochodzenia praw lub egzekwowania prawa.

Media społecznościowe

Istniejemy także w mediach społecznościowych Facebook, Twitter i Linkedin, aby informować klientów o naszych usługach i kontaktować się z nimi.

Na naszej stronie znajdują się jedynie odnośniki do nich w postaci linku do odpowiednich usług. Po kliknięciu zintegrowanej grafiki zostaną Państwo przekierowani na stronę odpowiedniego dostawcy, tzn. tylko wtedy informacje o użytkowniku zostaną przesłane do odpowiedniego dostawcy.

Podstawowym celem komercyjnym jest uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Odpowiedzialność za zgodność działań z ochroną danych musi być zagwarantowana przez ich dostawców.

Facebook

Jesteśmy obecni na Facebooku, Facebook Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, Europa („Facebook”), aby informować klientów o naszych usługach i kontaktować się z nimi.

Zwracamy uwagę, że dane użytkowników spoza obszaru Unii Europejskiej mogą być przetwarzane. Może to spowodować zagrożenie dla użytkowników. W odniesieniu do dostawców z USA (USA) certyfikowanych w ramach Privacy Shield, zwracamy uwagę, że są oni zobowiązani do przestrzegania standardów ochrony danych obowiązujących w UE.

Ponadto dane użytkowników są zazwyczaj przetwarzane do celów badania rynku i celów reklamowych. W tym kontekście pliki cookie są używane do przechowywania zachowań użytkowników i ich zainteresowań, a tym samym do tworzenia profili użytkowników. W szczególności, jeśli użytkownik jest zalogowany jako członek Facebooka, reklama może być emitowana na różnych urządzeniach, nawet poza platformą, reklama ta przypuszczalnie odpowiada zainteresowaniom użytkownika.

W przypadku wniosków o udzielenie informacji i dochodzenia praw przez użytkownika, zwracamy uwagę, że można to najskuteczniej zrobić u Facebooka jako dostawcy platformy. Tylko dostawca ma dostęp do danych użytkowników i może bezpośrednio podjąć odpowiednie środki i dostarczyć informacji.

Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook przypisywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej do Państwa konta na Facebooku, należy wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, a także związane z tym prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności, można znaleźć w polityce ochrony danych Facebooka (klikalny link: https://www.facebook.com/about/privacy/).

Twitter

Link do naszego profilu na Twitterze [Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, („Twitter”)] znajduje się na naszej stronie internetowej. Możesz go rozpoznać przez logo Twittera. Kliknięcie tego przycisku ustanawia bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Twittera. Twitter otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę [adres IP], oraz inne dane dziennika. Dane te obejmują typ przeglądarki, system operacyjny, informacje o poprzednio odwiedzanej stronie internetowej oraz odwiedzane strony, lokalizację, dostawcę usług mobilnych, informacje o urządzeniu (w tym identyfikator urządzenia i identyfikator aplikacji), wyszukiwane hasła i informacje o plikach cookie.

Jeśli nacisną Państwo przycisk Twitter, gdy są Państwo zalogowani do swojego konta na Twitterze, Twitter może powiązać wizytę na naszych stronach z tym kontem. Zwracamy uwagę, że my jako dostawca stron nie mamy wiedzy o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez Twittera.

Jeśli nie chcą Państwo, aby Twitter powiązał Państwa wizytę na naszych stronach, należy wylogować się z konta na Twitterze.

Więcej informacji można znaleźć w polityce ochrony danych Twittera (klikalny link: https://twitter.com/en/privacy).

LinkedIn

Nasza strona internetowa zawiera link do naszego profilu na LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („LinkedIn”). Link ten rozpoznają Państwo po logo LinkedIn. Jego kliknięcie ustanawia bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem LinkedIn. LinkedIn otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę [adres IP], oraz inne dane dziennika. Dane te obejmują typ przeglądarki, system operacyjny, informacje o poprzednio odwiedzanej stronie internetowej oraz odwiedzane strony, lokalizację, dostawcę usług mobilnych, informacje o urządzeniu (w tym identyfikator urządzenia i identyfikator aplikacji), wyszukiwane hasła i informacje o plikach cookie. Ponadto LinkedIn korzysta z narzędzi śledzenia i targetowania, aby zoptymalizować witrynę i dostosować ją do potrzeb użytkowników.

Jeśli klikną Państwo ikonkę LinkedIn, gdy są zalogowani na swoje konto LinkedIn, mogą Państwo zlinkować zawartość naszych stron z profilem LinkedIn. Pozwala to LinkedIn powiązać wizytę na naszych stronach z Państwa kontem. Zwracamy uwagę, że my jako dostawca stron nie mamy wiedzy o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez LinkedIn.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Politykę prywatności (klikalny link: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) z linkIn.

YouTube

Aby poinformować klientów o naszych usługach (art. 6 (1) zdanie 1 lit. f RODO), korzystamy również z linku do zewnętrznej platformy internetowej „Youtube”. Ta usługa internetowa jest obsługiwana wyłącznie przez YouTube LLC, z siedzibą pod adresem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA („Youtube”). Link do You Tube znajduje się naszej stronie, można go rozpoznać po logo.

Jeśli kliknięciu tego linku, przeglądarka ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami YouTube. Jeśli podczas odwiedzin na naszej strony podążają Państwo za linkiem i są Państwo zalogowani na swoim koncie na Youtube, informacja o odwiedzinach na naszej stronie zostanie przekazana Youtube. Youtube można przypisać do konta fakt odwiedzin na naszej stronie.

Informacje te są przesyłane do serwisu YouTube i tam przechowywane. Aby temu zapobiec, należy wylogować się z konta YouTube przed kliknięciem linku. Funkcja przypisana do linku Youtube, w szczególności przesyłanie informacji i danych użytkownika, nie jest aktywowana już podczas wizyty na naszej stronie internetowej, lecz tylko przez kliknięcie odpowiednich linków.

Cel i zakres zbierania danych przez YouTube oraz inne informacje dotyczące sposobu postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce ochrony danych YouTube (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy).

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają następujące prawa odnośnie swoich danych osobowych:

 • zgodnie z Art. 7 (3) RODO mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć udzieloną nam zgodę. W rezultacie w przyszłości nie będziemy mogli kontynuować przetwarzania danych w oparciu o tę zgodę;
 • zgodnie z art. 15 RODO, mogą Państwo zażądać informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. W szczególności mogą Państwo żądać informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane zostały/zostaną ujawnione lub planowanego okresu przechowywania, źródła danych, jeśli nie zostały zebrane przez nas, oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania i - w stosownych przypadkach –istotnych informacji dotyczących szczegółów, przysługuje też Państwu prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania i do złożenia skargi;
 • zgodnie z art. 16 RODO, mogą Państwo niezwłocznie zażądać korekty błędnych danych osobowych przechowywanych przez nas lub ich uzupełnienia;
 • zgodnie z art. 17 RODO, mogą Państwo zażądać usunięcia posiadanych przez nas danych osobowych, jeśli przetwarzanie nie jest konieczne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 18 RODO mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile prawidłowość danych jest kwestionowana przez użytkownika, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale Państwo odrzucają ich usunięcie a my nie potrzebujemy już tych danych, jednakże potrzebują ich Państwo do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
 • zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo otrzymać swoje, przekazane nam dane osobowe w ustrukturyzowanym, standardowym i czytelnym formacie lub zażądać ich przesłania innemu administratorowi i

Prawo sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

W każdej chwili mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów reklamy bezpośredniej. Ponadto, jeśli istnieją szczególne powody, mogą Państwo w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, art. 21 RODO.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do sprzeciwu, prosimy wysłać e-mail na adres legal@veronym.com.

Bezpieczeństwo danych

Wszystkie przekazana przez Państwa dane osobowe będą szyfrowane przy użyciu ogólnie akceptowanego i bezpiecznego standardu TLS (Transport Layer Security). TLS to bezpieczny i sprawdzony standard, np. jest również używany w bankowości internetowej. Zobaczą Państwo bezpieczne połączenie TLS, w tym dołączone s na http (tj. https: // ..) w pasku adresu przeglądarki lub ikonę blokady na dole przeglądarki.

Podejmujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Sposoby kontaktu

Mogą Państwo wykonywać swoje prawa w następujący sposób:

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeśli np. uważają Państwo, że dane są przez nas przetwarzane niezgodne z prawem lub nie przyznaliśmy praw opisanych powyżej w niezbędnym zakresie, mają Państwo prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego właściwego do ochrony danych. Zwykle można zwrócić się do organu nadzorczego w miejscu zamieszkania lub pracy lub w miejscu znajdowania się naszej firmy.

Stan i aktualizacja niniejszej informacji o ochronie danych

Niniejsza informacja o ochronie danych obowiązuje od marca 2019 r. Zastrzegamy sobie prawo do jej aktualizacji w odpowiednim czasie w celu poprawy ochrony danych i / lub dostosowania jej do zmian w praktykach organu nadzorczego lub prawodawstwie.